Schoolsluiting

Onze school is gesloten wegens coronabesmetting. Door de contacttracing en de overlegorganen werd vastgesteld en beslist, dat in het belang van het indijken van de verspreiding, de school gedurende 2 weken gesloten blijft. De school blijft bereikbaar voor vragen of opmerkingen.