GIMME!

Beste ouders, voogden, opvoeders,

Hartelijk dank voor jullie bereidwillige medewerking om ons digitaal ouderplatform vorm te geven. Zonet kon ik de inschrijvingen voor het grootouderfeest downloaden in een excellbestand zonder 130 briefjes zelf te moeten inventariseren 🙂