Opgelet: LEESvirusbesmetting

Opgelet! De kinderen van de lagere afdeling zijn vanmorgen besmet met het leesvirus. Maar geen probleem: we hebben contact opgenomen met professor Vanranst en hij heeft voorschriften gemaakt die ze strikt moeten volgen: ze moeten zich 1x per dag minstens 15 minuten laten voorlezen, en dit gedurende minstens een week. Langer is zeker goed voor hun immuniteit … en wie weet krijgen jullie wel de smaak te pakken 🙂 Op de medicatiefiche kunnen ze iedere dag een leesvirusje kleuren nà het voorlezen. Haal die voorleesboeken vanonder het stof, en plan alvast de voorleesmomentjes in!
#ookouderekinderengenietenvanvoorleesmomentjes
#watishetfijnomopdeschoolvanmorgentezijn