K2 : MST

Medisch Schooltoezicht voor de kleuters van K2.  Er is controle op gewicht, verzicht en gehoor indien nodig.  Dit gaat door in het Consultatie Kabinet van het CLB in De PInte.

oudercontact kleuter

De juffen bespreken de vaardigheden en verworvenheden van de kleuters in het licht van de overgang naar de volgende klas.  Vooraf inschrijven is noodzakelijk.  Er wordt tijdig een inschrijfformulier meegegeven met de kinderen.

Sportdag

Alle klassen hebben vandaag een sportdag. L1-L2-L3 i.s.m. Gemeente Nazareth L4-L5-L6 met externe firmakleuters : op school.