Onze visie

Een groene, warme en krachtige leeromgeving
waar kinderen openbloeien tot gelukkige,
respectvolle jongeren die met een open geest in het leven staan.

Onze 5 pijlers:

1. OPEN GEEST

We kijken met een kritische, ruime blik naar de wereld rondom ons. We geven de ruimte om in dialoog te treden en om bewust om te gaan met de vele prikkels van de huidige samenleving.

2. LEERPLEZIER

We kiezen voor leerplezier. We prikkelen de kinderen binnen het regulier onderwijs om zin te hebben om te leren.

3. RESPECTVOL

Respect voor mens, natuur en materiaal. In de huidige maatschappij een pijler waar elke dag opnieuw moet aan gewerkt worden. We verwachten van alle schoolpartners een respectvolle omgang met iedereen, zelf geven we het voorbeeld 🙂

4. WELBEVINDEN

In een krachtige leeromgeving moet iedereen zich goed in zijn vel voelen. Als het hartje goed zit, volgt de rest vanzelf!

5. VIP

Elke schoolpartner is een VIP: alle kinderen, ouders, teamleden, externen … iedereen is welkom en wordt warm onthaald wat een ideale start is voor een goede samenwerking in het belang van alle kinderen van morgen.