Troeven

  • Sterk gedifferentieerde aanpak

Elk kind is uniek, elk kind heeft een talent … elk kind is bijzonder!
Het voltallige leerkrachtenteam zet in op alle kwaliteiten van de kinderen om hen zo maximaal mogelijk te laten ontplooien in een positieve omgeving. Onze focus ligt zowel op het sociaal-emtioneel welbevinden als op het uitdagen van elk kind op zijn eigen niveau.

  • Opvang

Voor- en naschoolse opvang wordt voorzien op de school zelf. Geen gedoe met heen- en weer vervoer van de kinderen. Ze blijven in hun vertrouwden groene omgeving waar ze lekker buiten kunnen ravotten.. Kinderen zijn welkom in de opvang van 7 uur ‘s ochtends en kunnen blijven tot 18 uur ’s avonds.

  • Slaapklas

Voor peuters en kleuters die hun slaapje ’s middags nodig hebben, is er een volledige slaapklas ingericht. Iedereen krijgt een eigen bedje waarop ze zolang mogen slapen als nodig is, en dit in samenspraak met de ouders.

  • Huiswerkbegeleiding

Tijdens de naschoolse opvang voorzien we actieve huiswerkbegeleiding. Deze begeleiding wordt verzorgd door een juf tijdens de avondopvang (16 uur – 17 uur) en is gratis voor alle kinderen die in de naschoolse opvang blijven. De juf zorgt voor een aangename, rustige werkomgeving en ziet toe op de het uitwerken van de taken. De juf zal ook terugkoppelen naar ouders en klasleerkrachten indien dit wenselijk is.

  • Participatie

Niet alleen de ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij het schoolgebeuren, ook de kinderen willen we zo veel mogelijk laten participeren in de schoolwerking. Onze school werkt met een leerlingenparlement waar alle klassen van de lagere afdeling, en K3, vertegenwoordigd zijn door 2 afgevaardigden. We koppelen hieraan steeds een feedbackmoment voor alle leerlingen van de lagere school. Samen maken we school!

  • Digiwijs in de klas

De voorbije schooljaren hebben ervoor gezorgd dat we ons als school in een nieuw digitaal tijdperk bevinden. Een tijdperk waar het gebruik van digitale leermiddelen een onderdeel is van de dagelijkse werking. Hierbij wordt sterk ingezet op het zelfstandig werken en actief leren opzoeken van informatie.
Onze kinderen krijgen hier een krachtige voorbereiding op het middelbaar.

  • Lessen Frans en Engels

Kinderen die dit wensen kunnen op vrijdagnamiddag na de schooltijd een half uurtje Franse les (3e kleuter tem 4e leerjaar) of Engelse les (5e en 6e leerjaar) volgen. De bedoeling is om de kinderen op een aangename, speelse manier in contact te brengen met de vreemde taal en hen basisvaardigheden bij te brengen.

  • Zindelijkheid

We gaan er vanuit dat de peuters zindelijk zijn wanneer ze naar school komen. Wanneer dit niet het geval is voorzien de ouders eigen pampers. Alle kindjes van de peuterklas/eerste kleuterklas gaan op geregelde tijdstippen naar het toilet, de peutertjes die nog niet zindelijk zijn worden dan aangemoedigd.

  • Warme maaltijden

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen kinderen in de refter een warme maaltijd krijgen aan een zeer voordelige prijs. Ook een vegetarische maaltijd wordt aangeboden, dit moet echter een week op voorhand doorgegeven worden aan het secretariaat. Elk kind kan op de dag zelf melden of het al dan niet een gewone, warme maaltijd wenst. Uiteraard kunnen kinderen in de refter ook hun boterhammen van thuis opeten, eventueel vergezeld van soep. Klik hier voor het menu van de maand.

  • Milieu en Gezondheidsbeleid

Milieu en gezondheidsopvoeding zijn voor ons heel belangrijk. Elk jaar ondernemen we talrijke acties om hier blijvend aandacht aan te besteden. Ook onze deelname aan het Oog voor Lekkers – project kadert in dit beleid. Door dit project krijgen leerlingen  gedurende 20 weken een stuk fruit aangeboden. Bij het opfrissen van ons schooldomein maken we bewuste keuzes om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.