Troeven

  • Opvang

Voor- en naschoolse opvang wordt voorzien op school zelf. Geen gedoe met over en weer vervoer van de kinderen. De kinderen blijven in hun vertrouwde omgeving en hebben in het opvanghuisje zelfs een huiselijk gevoel. Kinderen zijn welkom in de opvang vanaf 7 uur ’s ochtends en kunnen blijven tot 18 uur ’s avonds.

  • Slaapklas

Voor peuters en kleuters die hun slaapje ’s middags nog nodig hebben, is er een volledige slaapklas ingericht. Iedereen krijgt een eigen bedje waarop ze zo lang mogen slapen als nodig is.

  • Huiswerkbegeleiding

Tijdens de naschoolse opvang voorzien we actieve huiswerkbegeleiding. Deze begeleiding wordt verzorgd door juf Marianne tijdens de avondopvang (16.00 – 17.00) en is gratis voor alle kinderen die in de naschoolse opvang blijven. Juf Marianne zorgt voor een aangename, rustige werkomgeving en ziet toe op het uitwerken van de taken.

  • Participatie

Niet alleen de ouders worden zo veel mogelijk betrokken bij het schoolgebeuren, ook de kinderen willen we zo veel mogelijk activeren. Om die reden heeft onze basisschool onder andere een echt kinderparlement. Alle klassen vanaf het derde leerjaar worden vertegenwoordigd door 2 leerlingen. Gaandeweg willen we hierbij ook kinderen uit de lagere graden betrekken. Het leerlingenparlement komt 1 keer per maand samen.

  • Milieu en Gezondheidsbeleid

Milieu en gezondheidsopvoeding zijn voor ons heel belangrijk. Sinds 2007 dragen wij met trots het MOS-label (Milieuzorg op school) en elk jaar ondernemen we talrijke acties om onze erkenning waard te blijven. Ook onze deelname aan het Tutti-Frutti project kadert in dit beleid. Door dit project krijgen leerlingen voor een zachte prijsje wekelijks een stuk fruit aangeboden.

  • Zindelijkheid

We gaan er vanuit dat de peuters zindelijk zijn wanneer ze naar school komen. Wanneer dit niet het geval is voorzien de ouders eigen pampers. Alle kindjes van de peuterklas/eerste kleuterklas gaan op geregelde tijdstippen naar het toilet, de peutertjes die nog niet zindelijk zijn worden dan aangemoedigd.

  • Betaalbare warme maaltijden

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen kinderen in de refter een warme maaltijd krijgen aan een zeer voordelige prijs. Ook een vegetarische maaltijd wordt aangeboden aan dezelfde prijs. Elk kind kan op de dag zelf melden of het al dan niet een warme maaltijd wenst. Uiteraard kunnen kinderen in de refter ook hun boterhammen van thuis opeten, eventueel vergezeld van soep. Klik hier voor het menu van de maand.

  • ICT in de klas

In elke klas vanaf de 2e kleuter tot het 6e leerjaar staat een computer ter beschikking van de kinderen. Daarnaast wordt in alle klassen ook zeer regelmatig gebruik gemaakt van laptops.  Alle klassen van de lagere school beschikken over een digitaal bord.

  • Lessen Frans en Engels

Kinderen die dit wensen kunnen op vrijdagnamiddag na de schooltijd een half uurtje Franse les (3e kleuter tem 4e leerjaar) of Engelse les (5e en 6e leerjaar) volgen. De bedoeling is om de kinderen op een aangename, speelse manier in contact te brengen met de vreemde taal en hen basisvaardigheden bij te brengen.