Schoolraad

De schoolraad staat de directeur bij met advies over het beleid van de school. De schoolraad werd door ouders en personeelsleden gekozen. De leden van de schoolraad vertegenwoordigen de ouders en personeel.

schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit :

  • Willem LUTJEHARMS, voorzitter, papa van Kilian (L3), Kobe (L1) en Flora (K2) –               Lakenmeerstraat 42, 9810 Nazareth – 09 226 40 07
  • Bernard VAN OOST, ondervoorzitter, papa van Stien (L6) en Arne (L3)
  • Kristof WEYTENS, papa van Ben (L1) en Stef (K1)
  • Anja VAN MEIRHAEGHE, mama van Jacey (L2)
  • Brenda DE VELEER, mama van Korneel (L3) en Mien (K3)
  • Sabine VANDERHAEGHEN, juf van K1
  • Eveline STAELENS, secretaris, juf van L5 en L6
  • Dolores DEVENTER, juf van L4

De directeur woont de vergaderingen van de schoolraad bij.